EPOXY, INDUSTRIBELEGG OG INJEKSJON/VANNTETTING

EPOXY, INDUSTRIBELEGG OG INJEKSJON/VANNTETTING

Malco AS utfører gulv- og overflatebehandling ved bruk av epoxy og industribelegg.

Vi kan også bistå med:

  • Tetting og injisering av betongkonstruksjoner og fjell, som tetting av sprekker i kjellere, parkeringsanlegg m.m., hvor det er lekkaskjeproblemer.
  • Rehabilitering av gamle vinylbelegg/linoleum med produkter fra Dr. Schutz.

Ta kontakt for mer informasjon:

Kurt Jørgensen, faglig leder epoxy:
Telefon: 982 85 871
Epostkurt@malco.no

Kristiansand Torg